เหยือกกรองน้ำ SAFE รุ่น Ecomize

 1,990  990

เหยือกกรองน้ำดื่มเซฟ รุ่น Ecomize
เหยือกกรองน้ำดื่มออกแบบให้ใช้งานสะดวก และสามารถกรองน้ำให้มีสภาพเป็นด่างอ่อนๆได้ ด้วยไส้กรองทรงประสิทธิภาพช่วยเสริมแร่ธาตุและปรับสภาพน้ำเป็นน้ำด่างอ่อนๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหยือกกรองน้ำ SAFE รุ่น Ecomize
ผลิตจากวัตถุดิบ Food grade ที่มีความปลอดภัย สามารถใช้กับอาหารและน้ำดื่ม ประกอบด้วย ชุดไส้กรองหินแร่ธรรมชาติ ที่ทำให้มีสภาพเป็นด่างอ่อนๆ และไส้กรองทรงประสิทธิภาพในการกรอง สารเคมี, โลหะหนัก, เคมีเกษตร ป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย ให้คุณสามารถดื่มน้ำที่สะอาดได้ในทุกที่

สามารถกรองน้ำประปาให้เป็นน้ำดื่มได้ด้วยคุณลักษณะเด่น
*สะดวกในการใช้งาน
*สารกรองได้มาตรฐาน
*ง่ายต่อการดูแลรักษา
*ปรับสภาพน้ำเพิ่มความเป็นด่างอ่อนๆ

เหยือกกรองน้ำ SAFE รุ่น Ecomize
น้ำสะอาดจากสารกรองคุณภาพ

1. ชั้นหินแร่อัลคาไลน์เทคโนโลยี (Alkaline Tecnology)
ผลิตจากหินแร่ธรรมชาติ ผ่านกรรมวิธีพิเศษเพิ่มแร่ธาตุ และช่วยปรับสภาพน้ำให้เป็นด่างอ่อนๆ

2. Fiber Filter
ช่วยกรองฝุ่นตะกอนต่างๆ จากน้ำดิบ

3. ชั้นสารกรอง KDF-55
สารกรองจากอเมริกา ช่วยกรองสารเคมี คลอรีน โลหะหนัก ช่วยยืดอายุการทำงานของสารกรองตัวอื่น

4. ชั้นสารกรอง ไฮแอบซอบชั่น เพาเวอร์คาร์บอน (GAC)
ช่วยกรองรส, กลิ่น, สี, สารอินทรีย์ และสารตกค้างต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ รวมทั้งสารคลอรีน โลหะหนัก เคมีเกษตร เคมีอุตสาหกรรม และอาคารบ้านเรือน

5. ชั้นสารกรองคาร์บอนเคลือบเงิน (SIAC)
สารกรองคาร์บอนเคลือบเงินคุณภาพสูง ช่วยป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรียในน้ำได้อย่างดีเยี่ยม

ข้อมูลจำเพาะ
เหยือกกรองน้ำ SAFE รุ่น Ecomize
ขนาดและน้ำหนัก : กว้าง 15 x สูง 29.5 X หนา 28 เซนติเมตร น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม
ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 1,000 ลิตร หรือประมาณ 6 เดือน