การต่ออุปกรณ์

การต่อปริ้นเตอรใบปะหน้า https://www.youtube.com/watch?v=Eg3DtTAUU9Y
– กรณี Feed ไม่ตรงดวง รุ่น Xprinter XP-420B https://youtu.be/aAKTIUGuKec
– ลงไดรเวอร์ https://youtu.be/hSfWurRM4t0
– ใส่กระดาษ https://youtu.be/zV_akyJxfNY?t=23
– ใส่กระดาษ https://youtu.be/tclTpXLR-ws?t=4
– ใส่กระดาษ https://youtu.be/6UffCm4iyCc?t=3

การต่อปริ้นใบเสร็จ https://www.youtube.com/watch?v=7OUdXiRKBdo
– ต่อสาย https://www.youtube.com/watch?v=LAhrd5p4SFM
– ลงไดรเวอร์ https://www.youtube.com/watch?v=AKDBRsXnH3Q
– ใส่กระดาษ https://youtu.be/MZ63JPHuvJk?t=20

การต่อเครื่องยิง https://www.youtube.com/watch?v=KKSyuRrsMWo
การต่อเครื่องชั่ง https://www.youtube.com/watch?v=i-hHup2c5_M

ป้ายหน้าร้าน paypoint และ paypost
https://drive.google.com/drive/folders/1bicEMtyQzoeiHKMk2YsDCEHAKm9SBTi4?usp=sharing (paypo)

รวมโลโก้
https://drive.google.com/drive/folders/13LFKXpUbMIR1iTLOId_cSWm049ulZx83?usp=drive_link

โปรแกรม EIT PayPoint
https://drive.google.com/drive/folders/1RM5Sbya45b5Puu8ZBtqf3FwFStI-ljCs?usp=sharing (paxx01@g)

xprinter xp58iih เครื่องปริ้นใบเสร็จ 2 นิ้ว
โหลด https://img5541.weyesimg.com/uploads/www.xprintertech.com/file/16172616085060.zip
โหลด https://service.sep.biz/driver/xp58iiz/XPrinter-Driver-Setup-V7.77.exe

xprinter Xp58iiz เครื่องปริ้นใบเสร็จ 2 นิ้ว
โหลด https://img5541.weyesimg.com/uploads/xprintertech.com/file/16774872254598.zip
โหลด https://service.sep.biz/driver/xp58iiz/XPrinter-Driver-Setup-V7.77.exe

xprinter XP 420 เครื่องปริ้นใบปะหน้า
โหลด https://img5541.weyesimg.com/uploads/www.xprintertech.com/file/16172556143304.zip
โหลด https://service.sep.biz/driver/xp420b/ExpressDelivery_2022.3_M-1.exe

เครื่องปริ้นใบปะหน้า 4BARCODE 4B-2054L
โหลด https://www.seagullscientific.com/support/downloads/drivers/4barcode/download/

เครื่องปริ้นใบปะหน้า Driver barigan
โหลด https://payspost.com/pro/barigan.exe
TOOL โหลด https://drive.google.com/file/d/1z4LPmM07GGsYGFDbV02nzdqyxKSlGWWH/view
โหลด https://drive.google.com/file/d/15K0L-ozkjbqAaE0HKHBdA1JHGPUpDuuK/view

Xprinter Q804S เครื่องปริ้นใบเสร็จ 3 นิ้ว
โหลด https://service.sep.biz/driver/Q804S/XPrinter-Driver-Setup-V7.77.exe

รวม xprinter โหลด https://www.xprintertech.com/drivers-2

เครื่องอ่านบัตรประชาชน
DRIVER1 (ใช้งานรุ่นจำเป็นต้องติดตั้ง)
โหลด https://payspost.com/pro/smartcard_reader.rar

DRIVER 2 (ขอเข้าถึงข้อมูลบน Google )
โหลด https://payspost.com/pro/smartcardold.rar

โปรแกรม สมาร์ทไอดี
โหลด https://drive.google.com/file/d/1EVj1InC5fiGyJXpqi65dyT5X-3XwTDb4/view

DRIVER printerใบเสร็จ
https://drive.google.com/drive/folders/11I_xTIC370uNz_tQthAslVw3pWGfKBYY?usp=sharing (paxx01@g)

โปรแกรมทั่วไป
https://drive.google.com/drive/folders/1ta-2Xjafkag9AJ2FLJS4SqPLcdIwGbDp?usp=sharing (paxx01@g)

ปริ้น พรบ เปล่า
https://drive.google.com/file/d/1PrrXyfY1vowpLrEexT6wmfPFJwiGw6xB/view?usp=sharing (paxx01@g)